Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Jun 28, 2020

יש כל כך הרבה כתבות מטומטמות והזויות ברשת שהרגשנו צורך להביא לכם לדוגמא כמה מהם הצטרפו אלינו בחיפוש אחר הגיון ברחבי הרשת

וגם פינה נהדרת של יונתן