Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Jun 11, 2020

סדרה חדשה ובה נעלה כל פעם סיטואציה או מציאות חדשה ומוזרה ונדבר על מה היה קורה אם... והים בפרק מה היה קורה אם היינו נולדים זקנים ובמקום להתבגר היינו הופכים צעירים עם  השנים עד שמתים כתינוקות.

נשמע לכם מוזר? גם לנו 

ספרו לנו מה דעתכם