Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


May 10, 2020

בפרק הזה דיברנו על האפשרות של מעבר מחוץ לבית אל מקום אחר בארץ או בחול, כל הסיבות למה כן כדאי ולמה עדיף לחכות .כמה שיותר 

מה צריך לקחת בחשבון לפני שמחליטים ועם מי כדאי לעבור.

ספרו לנו בתגובות מה אתם חושבים בנושא