Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Jun 21, 2020

פרשיית הכדורגלנים והקטינות מה המחשבות שלנו בנושא בר רפאלי  מעלימה מס ואמא שלה נכנסת לכלא צדק נעשה פה? גם על זה נדבר

והאם כבר ב2011 מארוול רמזו לנו על וירוס הקורונה?