Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Aug 6, 2020

דמיינו את זה ברגע אחד כל המינים בעולם מתחלפים האחד עם השני, כל מי שנולד גבר הופך לאישה ולהפך. בלאגן והיסטריה בכל העולם ומציאות חדשה שאילה צריך להתרגל. שלל בעיות צפות בניהם לבוש משיכה מינית המשך הדרך ועוד.

ספרו לנו מה דעתכם על המציאות הזאת ומה אתם הייתם עושים?