Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור

Mar 29, 2020

בפרק זה דיברנו על נושא הטבעונות והשפעת תעשיית הבשר על  העולם ועלינו,ביונד מיט יתרונותיו ומרכיביו האם אנחנו מתחילים בטבעונות?


Mar 26, 2020

בפרק הזה דיברנו על תעלומת איש העש היצור המעופף החמקמק אשר הופיע בורגיניה ארה"ב לראשונה ב1966 אמיתי או לא תחליטו אתם יחד איתנו


Mar 22, 2020

בפרק הזה דיברנו על אלוהים ,יצירת העולם וחיים לאחר המוות כל אחד נתן את השקפת עולמו בנושא ובנוסף הפינה של יונתן חזרה 

שתפו ועקבו!


Mar 15, 2020

בפרק הזה נתנו את נקודת המבט שלנו בנושא  וירוס הקורונה כמו כן  נקודת המבט של יונתן המבודד וטיפים מה לעשות בתקופה שכזאת 

שתפו ועקבו!


Mar 8, 2020

 דור חזר מחו"ל ויונתן בדיוק טס לכן בפרק הזה דיברנו על טיולים שעשינו, על חוויות שלנו מהטיולים האלה,דברים שלמדנו וטיפים שלנו בשבילכם. 

שמיעה מהנה שתפו ועקבו אחרינו בשביל לקבל...