Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור

Apr 30, 2020

מדברים תעלומות והפעם על תעלומת מגיפת הצחוק בטגנייקה שבאפריקה. מה קרה שם ומה יכלו להיות הגורמים למגיפה ?

שתפו אותנו במה אתם חושבים!


Apr 26, 2020

פרק 10 חגיגי בו עשינו מבחן אישיות קצר וענינו על השאלות שלכם המאזינים!

שתפו אותנו בתוצאות המבחן שלכם וספרו לנו מה אתם חושבים?

 


Apr 23, 2020

בפרק של היום דיברנו על משולש ברמודה וכל מה שקרה וקורה באזור הזה.

חקרנו הסברים הגיוניים ומקרים שקרו שם.

ספרנו לנו מה אתם חושבים בנושא !


Apr 19, 2020

בפרק הזה דיברנו על חלומות וגם עובדות מעניינות שלא כולם יודעים עליהם ופינה מעניינת מאוד של יונתן בסוף

שתפו ועקבו 

ספרו לנו באינסטגרם מה החלום הכי הוי שהיה לכם


Apr 16, 2020

בפרק הזה של מדברים תעלומות דיברנו על האלומינטי ועל האפשרות שארגון כזה קיים גם היום ומה ההשפעות של ארגון כזה על העולם יכולות להיות 

חושבים שהאילומינטי קיימים גם היום?