Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור

Aug 6, 2020

דמיינו את זה ברגע אחד כל המינים בעולם מתחלפים האחד עם השני, כל מי שנולד גבר הופך לאישה ולהפך. בלאגן והיסטריה בכל העולם ומציאות חדשה שאילה צריך להתרגל. שלל בעיות צפות בניהם לבוש...


Aug 2, 2020

הרגשנו שתקופההאחרונה פה בארץ קצת לחוצה עם כל הקורונה הפגנות וכו אז החלטנו להקליל קצת את האווירה השבוע עם כמה מהבדיחות המשובחות ביותר שיש (או לפחות שמצאנו באינטרנט) שימו אוזניות...